další záznamy

Pověření členů staršovstva

Pověření členů staršovstva: V neděli 30. června bude při bohoslužbách (od 9.30 hod.) pověřeno seniorátním kurátorem k presbyterské službě nově zvolené staršovstvo. Přijďte svou učástí vyjádřit svou podporu našemu staršovstvu. 

Náš sbor má nové staršovstvo

Výroční sborové shromáždění (24. března 2013) krom schválení Zprávy o životě a stavu sboru za loňský rok, účetní závěrky a rozpočtu – volilo také staršovstvo našeho sboru na další šestileté období (2013 - 2019). Za starší (presbytery) byli zvoleni tito bratři a sestry: Dvořáková Miroslava, Fučík...

Volba nového staršovstva - 24.3.2013

Letos končí funkční období stávajícího staršovstva - a proto nás čeká letos volba staršovstva na příštích šest let. Budeme ho volit na výročním sborovém shromáždění, které se bude konat na květnou neděli (24.3.) po bohoslužbách v Prosetíně na faře. Chceme Vás tedy pozvat jednak k bohoslužbám,...

Vánoce na pumpě

Víte co si připomínáme o vánocích? Mohli byste odpovědět, že přece příchod Ježíše. Toho Ježíše, o jehož narození si čteme v evangeliích, toho Ježíše, co se narodil v maličkém městě, v maličké zemi, neznámým rodičům. A mohli byste dodat, že se to stalo někdy kolem začátku prvního století, a...

1 | 2 >>

POZOR, ZMĚNA:
Od 1. září se
v Prosetíně konají
bohoslužby od 10.00 hod.

 

Nahrávka písní
z Evangelického zpěvníku

V postním období můžete přispět na sbírku Diakonie ČCE

Sbírkou podporujeme etiopské ženy – samoživitelky, které pečují o sirotky, aby rozvinuly drobné živnosti, které jim a jejich dětem zajistí trvalou a nezávislou obživu. Program povzbuzuje místní sociálně nejslabší lidi, aby se o sebe se základní počáteční podporou dokázali sami postarat; vdovám, jež zůstaly samy s dětmi nebo si cizí děti osvojily do pěstounské péče, pomáhá postavit se na nohy, zajistit si vlastními silami skromné živobytí a dětem školní vzdělání.

NA SBÍRKU JSME SPOLEČNĚ VYBRALI 2 222,- KČ