Při biblických hodinách bratr farář Ondřej Ruml uvádí děti do světa Bible a jejich příběhů, a snaží se spolu s dětmi hledat jak promlouvají k nám v naší současnosti.

Děti jsou zvány

k biblické hodině v Prosetíně na faře ve školním roce 2013/2014

v pondělí od 17.00 hod. 

Pozvání na cestu. Seznamujeme se letos se základními příběhy Starého zákona. Začali jsme tedy Abrahamem, jeho vyjitím na cestu na níž ho pozval Hospodin. Nebyla to jen touha turisty, co jím pohnulo. Zřejmě musel v sobě hledat důvěru, mnohokrát se nechal přesvědčovat, byl mnohokrát Hospodinem pozván k takové důvěře, že stojí za to mu věřit. A takové pozvání - jak věříme - patří i dnešnímu člověku. Proto pozvání na cestu (na cestu důvěřování) - které si přivlasťujeme i pro sebe.

Biblická pátrání (2011)

V roce 2011 jsme se nechali inspirovat seriálem České televize Biblická pátrání. U dílu o Noem nás napadlo vyrobit kratičký film. Můžete se mrknout, jakou měl Noe práci s tím, aby nalodil posádku jeho archy.