Prosetín je obec malá, má asi 200 obyvatel, a přesto v ní stojí dva kostely. Podle polohy v obci jsou nejčastěji označované jako horní a dolní. Stejně jako horní a dolní kostel máme i horní a dolní hřbitov, horní a dolní faru a horního a dolního faráře. Evangelický kostel je ten dolní. Postavený byl v roce 1782 jako toleranční modlitebna u dubu, přestavěn byl roce 1847 a v roce 1898 k němu byla přistavěna věž (necelých 30m vysoká). Věž - k velikosti lodi kostela poněkud vysoká, snad je to proto, že se hrdí prosetínští evangelíci snažili, aby jejich kostel - ten prosetínský dolní - měl alespoň špičku věže o něco výš, než výše položený kostel horní - katolický.

Evangelíci v Prosetíně a okolí

Prosetín bývala evangelická obec. Prosetínští rodáci Tomáš Juren, Řehoř Jakubec a Martin Juren byli předáky evangelíků v kraji už před vydáním Tolerančního patentu. Hned po jeho zveřejnění se Prosetínští shromáždili pod dubem na panské zahradě a po řeči Martina Jurena se všichni přihlásili k tolerovanému helvétskému vyznání. „Celá dědina v jedno," jak později napsal Martin Juren v dopise. Brzy po té se už vědělo, že v Prosetíně a okolních vesnicích je 101 rodin, které se hlásí k nově tolerovanému vyznání.

    Dnes už Prosetín není tak ryze evangelická obec. A si se nedá ani říct, že „celá dědina je jedno". Tuto pověstnou jednotu, osvědčenou v dobách předtolerančních i těžkých dobách druhé světové války (kdy mnoho rodin pomáhalo partyzánům ukrytým v okolních lesích a velkou osobní statečnost prokázal i tehdejší prosetínský evangelický farář Josef Staněk), porušila až kolektivizace 50. letech.
    Prosetínští si váží svých farářů. Mají je rádi a rádi se s nimi i po letech setkávají. Jsme rádi, že se bývalí faráři a jejich rodiny do Prosetína vrací a jsou vždy velmi vítáni.

Po druhé světové válce ve sboru působili tito faráři: Jan Pokorný, Jaroslav Kantorek, Jan Šimsa, Tomáš Jirků, Pavel Kalus, Pavel Freitinger. Od roku 2004 je farářem sboru Jaroslav Coufal. Kurátorem sboru je Jaroslav Fučík st.
    Prosetínský evangelický sbor má 420 členů rozptýlených na velkém území, členové sboru pocházejí asi z 20 obcí. Většina účastníků nedělních bohoslužeb je přespolních. Proto také účast při bohoslužbách kolísá od 15 k průměrným 30 až k štědrovečerním 100 účastníkům. Naše řady povzbuzují častí hosté, většinou stálí, kteří mají na území sboru chalupy nebo příbuzné.
    Sbor má dvě kazatelské stanice - v Nedvědici a v Bolešíně. V týdnu se konají biblické hodiny - pro dospělé a pro děti. Mládež ve sboru nemáme. I práce s dětmi je složitá - účast dětí při nedělních bohoslužbách není pravidelná, proto připravujeme vždy na první neděli měsíci bohoslužby pro malé i velké - farář zapojuje děti i dospělé otázkami. Jsme rádi, že si členové sboru s dětmi zvykli na tyto bohoslužby přicházet.
    Další sborové aktivity jsou nepravidelné - promítání filmů na faře, besedy, koncerty. Pravidelně se každou neděli po bohoslužbách scházíme na faře při kávě a čaji. I vy jste srdečně zváni!

Kateřina Fučíková