Biblické hodiny

Jako evangeličtí křesťané orientujeme svoje životní postoje, svoje jednání, svoje vyjadřování - na biblické zvěsti. Nebo se o to aspoň snažíme. Proto společně otevíráme Bibli - nejen při bohoslužbách - ale také při biblických hodinách. Tu bývá více prostoru jít do hloubky biblického textu, více prostoru k promýšlení nebo k hovoru o tom jak promlouvají bibličtí pisatelé i do naší současnosti, do naší situace a našeho života.
Kdysi byla hluboká znalost Písma pro evangelíky typická. Dnes si musíme přiznat, že za našimi předky v tomhle směru pokulháváme. Nejen proto by mělo být seznamování s Biblí prioritou - ale hlavně proto, že je opravdu inspirací i pro dnešek. 
Zveme proto k biblickým hodinám jak děti, tak i dospělé z našeho okolí.