Pověření členů staršovstva

Pověření členů staršovstva:

V neděli 30. června bude

při bohoslužbách (od 9.30 hod.)

pověřeno seniorátním kurátorem k presbyterské službě nově zvolené staršovstvo.
Přijďte svou učástí vyjádřit svou podporu našemu staršovstvu.