Náš sbor má nové staršovstvo

Výroční sborové shromáždění (24. března 2013) krom schválení Zprávy o životě a stavu sboru za loňský rok, účetní závěrky a rozpočtu – volilo také staršovstvo našeho sboru na další šestileté období (2013 - 2019). Za starší (presbytery) byli zvoleni tito bratři a sestry:

Dvořáková Miroslava, Fučík Jaroslav st., Fučíková Kateřina, Jančík Pavel, Jonášová Alice, Juránková Vlasta, Konvalinka Pavel, Prudký Vladimír, Straková Ema, Zbraňková Jana. Za náhradnice byly zvoleny sestry: Hašková Alena, Vomelová Vlasta, Prudká Olga, Čuhlová Blahoslava.

Na ustavující schůzi nového staršovstva byl kurátorem sboru zvolen bratr Jaroslav Fučík st., jeho náměstkem bratr Pavel Konvalinka.

Vyprošujme novému staršovstvu moudrost všechna rozhodování a práci ve sboru. A buďme jim i sami oporou a pomocí.