další záznamy

Velikonoce 2015

Zveme Vás ke společnému slavení velikonočních bohoslužeb v Prosetíně!  Velký pátek v 18.00 bohoslužby s večeří Páně v Prosetíně v kostele (3. dubna) Boží hod velikonoční v 8.00 v kazatelské stanici Bolešín (obecní úřad) bohoslužby s vysluhováním večeře Páně          ...

Prodejní výstava kreseb Jana Syrového

V neděli 18. září se v Prosetíně bude konat prodejní výstava kreseb Jana Syrového - místního kreslíře. Manželé Syroví nás loni opustili, ale chtěli bychom si je tímto odpolednem připomenout. Vzpomenou na ně taky řečníci: Pavel Freitinger, manželé Šimsovi a Pavel Kalus. A těšit se můžeme i na...

Vánoční koncert

Na vánoční koncert Pěveckého Amatérského Tělesa k Radosti Občanů Nedvědice (P.A.T.R.O.N.) jste srdečně zváni do prosetínského evangelického kostela v sobotu 17. prosince 2011 v 15.00 hod.  P.A.T.R.O.N. bude zpívat vánoční písně k radosti také nám. Vstupné na...

Dětské vánoční divadlo: Živý betlém s Křoviňáky

O 4. adventní neděli budou evangelium zvěstovat děti z našeho a olešnického sboru formou dětského vánočního divadla. Divadlo je nazváno ŽIVÝ BETLÉM S KŘOVIŇÁKY a pohrává si s představou jak budeme slavit Vánoce za půl století. Bude tu církev v takové podobě, jak ji známe dnes? Budou v ní naše...

Prohlášení synodní rady ČCE k úmrtí Václava Havla

Cítíme bolest, vnímáme ztrátu nad úmrtím Václava Havla. Bolest, že odešel člověk, který byl blízký i našemu myšlení, i když se nikdy k žádné křesťanské církvi oficiálně nepřihlásil. Jeho postoje i promluvy v mnohém souzněly s evangeliem. Václav Havel respektoval toho, který je nad námi. Věřil,...

Vánoce na pumpě

Víte co si připomínáme o vánocích? Mohli byste odpovědět, že přece příchod Ježíše. Toho Ježíše, o jehož narození si čteme v evangeliích, toho Ježíše, co se narodil v maličkém městě, v maličké zemi, neznámým rodičům. A mohli byste dodat, že se to stalo někdy kolem začátku prvního století, a...

Volba nového staršovstva - 24.3.2013

Letos končí funkční období stávajícího staršovstva - a proto nás čeká letos volba staršovstva na příštích šest let. Budeme ho volit na výročním sborovém shromáždění, které se bude konat na květnou neděli (24.3.) po bohoslužbách v Prosetíně na faře. Chceme Vás tedy pozvat jednak k bohoslužbám,...

1 | 2 >>

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.