Vánoční koncert

Na vánoční koncert Pěveckého Amatérského Tělesa k Radosti Občanů Nedvědice (P.A.T.R.O.N.) jste srdečně zváni do prosetínského evangelického kostela

v sobotu 17. prosince 2011
v 15.00 hod. 

P.A.T.R.O.N. bude zpívat vánoční písně k radosti také nám. Vstupné na koncert bude dobrovolné.