Velikonoce 2015

Zveme Vás ke společnému slavení velikonočních bohoslužeb v Prosetíně! 

Velký pátek v 18.00 bohoslužby s večeří Páně v Prosetíně v kostele (3. dubna)

Boží hod velikonoční v 8.00 v kazatelské stanici Bolešín (obecní úřad) bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

                                  v 10.00 v Prosetíně v kostele, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (5. dubna)